THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI VISA LAO ĐỘNG TẠI NHẬT

[atcoupon type="aliexpress-alibaba"]
Đã sắp đến thời kì mọi người chuyển visa nên hôm nay Comitomo sẽ giới thiệu cho các bạn 2 cách chuyển đổi visa thường gặp nhất nhé.
1. CHUYỂN VISA DU HỌC SINH SANG VISA ĐI LÀM

Các giấy tờ người xin visa cần chuẩn bị:

(1) Form đăng ký xin visa在留資格変更許可申請書
* Trong form đăng ký visa, phần do người xin tự điền (申請人作成用) thì bạn tự điền các thông tin của mình. Phần của công ty (phần 機関用) bạn gửi cho bộ phận nhân sự của công ty (労務・人事) nhờ họ điền và đóng dấu.
(2) Ảnh 3cm x 4cm
(3) Bản copy hộ chiếu
(4) Bản copy thẻ lưu trú 在留カード (2 mặt)
(5) Phiếu lưu trú 住民票(bạn xin ở quận nơi mình sống)
(6) Bản 履歴書 chi tiết có dán ảnh
(7) Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học và các bằng cấp khác tại Nhật (bạn có thể xin bản sao bằng tốt nghiệp 卒業証明書 tại trường nơi bạn học)
(8) Bản sao bằng chứng nhận năng lực tiếng Nhật JLPT (nếu bạn có)
(9) Bản tường trình chi tiết lý do xin visa (申請理由書)(Bạn phải tự viết, ko có mẫu cụ thể)

Các giấy tờ phía công ty tuyển dụng chuẩn bị
(1) Bản sao hợp đồng lao động hoặc Giấy tờ khác ghi rõ điều kiện lao động
( 労働契約書 hoặc 労働条件通知書)
(2) Pamphlet giới thiệu về công ty
(3) Bản gốc của 履歴事項全部証明書 (là một loại giấy tờ ghi rõ các thông tin đăng ký của công ty) →Giấy này bạn nhờ người của công ty lên 法務局 để xin.
(4) Bản sao quyết toán 決算書 của năm gần nhất →Phần này các bạn có thể nhờ bên 経理 của công ty.
※ Công ty đã lên sàn thì không cần nộp.

(5) Bản sao của 前年分の給与所得の源泉徴収票 có dấu thụ lý của cục thuế
(Phần này các bạn có thể nhờ bên 経理 của công ty.)
※ Công ty đã lên sàn thì không cần nộp.
(6) Danh sách các nhân viên người nước ngoài trong công ty (nếu có)
→Tự làm, không có mẫu sẵn. Bạn liên lạc với bên bộ phận nhân sự của công ty để xin thông tin.
(7) Lý do tuyển dụng (採用経緯説明書)
→Phần này có thể nhờ bên nhân sự của công ty viết giúp.
(8) Nội dung công việc (業務内容の詳細)

Khi chuẩn bị làm hồ sơ đổi visa, bạn nên chủ động liên lạc với bộ phận nhân sự của công ty (労務・人事) và gửi cho họ danh sách các giấy tờ phía công ty cần chuẩn bị giúp bạn để để hoàn thành thủ tục xin visa.

2.GIA HẠN VISA KỸ SƯ (Chuyển việc)            
在留期間更新申請を行う場合 Những giấy tờ cần thiết để xin gia hạn visa lao động (kỹ sư)
1. 在留期間更新許可申請書 … 1通 ➡ Đơn xin gia hạn visa (1 bản)
  Các bạn down mẫu đơn này theo link: http://www.moj.go.jp/content/001290202.pdf Cách ghi mình có hướng dẫn ở phần bên dưới nhé.
2. パスポートおよび外国人登録証明書 ➡ Passport và thẻ ngoại kiều
  ※原本を提示する。➡ Nộp bản gốc Passport và bản photocoppy 2 mặt thẻ ngoại kiều
3. 次のいずれかで、日本での具体的な活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書 … 1通
➡ Nộp 1 trong hai loại tờ giấy bên dưới để chứng minh bạn đang làm việc tại một công ty tại Nhật.
① 在職証明書 ➡ Giấy chứng nhận là nhân viên công ty (xin công ty cấp) (1 bản)
② 雇用契約書の写し➡ Bản photo coppy của hợp đồng lao động (1 bản)
4 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載 ➡ Nộp 2 loại giấy thuế trong năm gần nhất 課税証明書và納税証明書,các bạn xin 2 loại giấy thuế này tại 市役所 hoặc 役場 hoặc 区役所 tại vùng bạn ở nhé
➢Sau khi các bạn chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ trên thì có thể mang nộp ở 入国管理局 ở vùng mình ở vào thời điểm trước khi hết hạn visa khoảng 3 tháng, Nếu không có vấn đề gì phát sinh thì từ thời điểm nộp đơn cho tới lúc nhận kết quả có Visa mới trung bình mất khoảng 1 tháng nhé

 

ABOUTこの記事をかいた人

求人情報サイト運営事業 ベトナム人留学生及び日本国内転職者の就職支援、 株式会社ポケットは、日本で学びたい・働きたいと考えているベトナム人を支援する会社です。在日ベトナム人の総数は約26万人(2017年12月末現在)おり在留外国人比率では第3位でありながら、公共機関を始め生活の基盤となる施設や設備においてベトナム語に対応しているところは非常に少ないです。 そうした住みづらく働きづらい環境から来日後に様々な問題に直面する人々が増えていますが、当社は来日してくれたベトナム人が抱える様々な社会問題を解決すべくサービスを始めています。言語・風習・文化など様々な違いがありますが、日本の産業が発展していく上でお互いのことを理解しなければいけません。その助けになれるように社員一丸となって取り組んで参ります。