Cách chuyển tiền quốc tế và cách chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng

[atcoupon type="aliexpress-alibaba"]

Có một số cách để gửi tiền quốc tế.

Tiền phí tương đối khác nhau tùy theo cách gửi tiền.

Lựa chọn cách gửi tiền còn dựa trên vấn đề thời gian, công sức.

Có nhiều cách gửi tiền quốc tế như chuyển khoản ngân hàng, gửi tiền mặt bảo đảm quốc tế, ủy thác cho công ty dịch vụ gửi tiền quốc tế….

 

1、Chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng

Từ năm 2017, để đảm bảo đánh thuế trong nước Nhật, người gửi cần phải khai báo mã số cá nhân trên tài khoản.

Nếu gửi tiền từ ngân hàng ra nước ngoài cần giấy tờ có ghi mã số cá nhân và giấy tờ tùy thân.

Vì vậy, cần chuẩn bị sẵn bản photocopy của phiếu cư trú có ghi mã số cá nhân rồi mang đến ngân hàng.

Vì trụ sở hành chính rất thận trọng đối với việc sử dụng mã số cá nhân nên nếu được hỏi thì hãy trình bày rõ là “dùng để gửi tiền tại ngân hàng”.

Những giấy tờ cần thiết khi chuyển tiền ra quốc tế tại ngân hàng

① Giấy tờ có ghi mã số cá nhân

(Bản sao phiếu cư trú có ghi mã số cá nhân…)

② Giấy tờ tùy thân
(Giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ ngoại kiều, giấy tờ có dán ảnh…)

Tuy nhiên, nếu đã có thẻ “mã số cá nhân” (thẻ IC bằng nhựa, có ảnh) thì những giấy tờ 1 và 2 không cần nữa, chỉ cần mang thẻ mã số cá nhân là đủ.

Để được cấp thẻ mã số cá nhân

Để được cấp thẻ mã số cá nhân…

Nếu có phiếu cư trú trong nước thì dù bạn là người nước ngoài cũng sẽ được gửi “giấy thông báo” và đơn đăng kí làm “thẻ mã số cá nhân”.

Trường hợp này nếu bạn đăng kí thi sẽ được nhận “thẻ mã số cá nhân”.

Thẻ mã số cá nhân có họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, giới tính, mã số cá nhân và ảnh của chủ thẻ.

Để nhận được thẻ mã số cá nhân thì cần gửi đơn đăng kí và ảnh thẻ (4.5cm x 3.5cm) tới trụ sở hành chính.

Ảnh gửi cùng đơn đăng kí phải là ảnh chụp chính diện, nhìn rõ mặt và không có cảnh phía sau. Phải bỏ kính, mũ ra để mắt không bị che.

Có thể đăng kí bằng điện thoại hoặc qua mạng.

Khi thẻ phát hành xong thì trụ sở hành chính sẽ gửi bưu thiếp.

Bằng cách mang bưu thiếp đến, bạn sẽ được cấp thẻ mã số cá nhân.

Trụ sở hành chính sẽ kiểm tra người đến nhận thẻ có phải là người trong ảnh không nên khi nhận phải là chủ thẻ.

Quy trình của gửi tiền cho đến khi chuyển tiền đến ngân hàng quốc tế.

① Người gửi thanh toán số tiền gửi và tiền phí gửi tiền tại ngân hàng Nhật.

Khi đó sẽ cần nộp thêm phí chuyển đổi từ tiền yên Nhật sang ngoại tệ.
② Tiền được gửi qua ngân hàng trung gian rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng nước ngoài của người nhận.

Lí do cần phải có ngân hàng trung gian là vì khi ngân hàng Nhật gửi tiền tới ngân hàng nước ngoài thì nếu không phải là ngân hàng kí thỏa thuận giao dịch thì sẽ không thể trực tiếp gửi tiền được.

Vì vậy, phải có một ngân hàng trung gian đã kí thỏa thuận giao dịch với cả ngân hàng Nhật đã gửi tiền và ngân hàng tiếp nhận ở nước ngoài.

Tiền phí thì phải trả cho cả ngân hàng tiếp nhận và ngân hàng trung gian.

③ Như vậy, sau khi đi qua các ngân hàng thì khoảng 1 tuần sau tiền sẽ tới ngân hàng tiếp nhận.

Thông thường, phí trả cho ngân hàng trung gian là 1,000~2,500 yên, phí trả cho ngân hàng tiếp nhận là 0~3000 yên nhưng tùy các ngân hàng có sự chênh lệch tương đối.

Vấn đề là nếu chưa gửi tiền xong thì sẽ không biết mức phí (phí thỏa thuận giao dịch) trả cho ngân hàng trung gian và phí trả cho ngân hàng tiếp nhận chính xác là bao nhiêu.

Nếu gửi 100,000 yên ra nước ngoài thì tiền phí thông thường là khoảng 3,500 yên.

Tiền phí trả cho ngân hàng trung gian và ngân hàng tiếp nhận này cơ bản sẽ bị trừ vào số tiền gửi.

Vì vậy, nếu phải gửi số tiền nhất định cho người nhận thì cần phải ước tính tiền phí trước khi gửi.