Dịch vụ chuyển thư miễn phí đến địa chỉ mới của Bưu điện Nhật Bản đăng kí qua internet có thể người ngoại quốc chưa biết

[atcoupon type="aliexpress-alibaba"]

Dịch vụ chuyển thư miễn phí của bưu điện. Bạn là người bận rộn và không có thời gian rảnh rỗi để đến bưu điện gần nhà nhất để đăng kí thủ tục thông báo chuyển chỗ ở đến bưu điện. Bạn có thể tham khảo sử dụng dịch vụ 「e転居」,là dịch vụ chuyển thư đến chỗ ở mới đến bưu điện bằng cách đăng kí dịch vụ này trên internet. 

Dịch vụ chuyển thư miễn phí「e転居」là gì

引越しがきまったら。

Khi đăng kí sử dụng dịch vụ 「e転居」trực tuyến cần phải có địa chỉ email (Gmail, Yahoo,…).

Cách đăng kí dịch vụ「e転居」

Đăng kí dịch vụ e転居 có rất nhiều mục cần điền, hôm nay comitomo sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên các bạn hãy click vào trang chủ: https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/index_sp.html

1. Sau đó ấn vào nút e転居お申し込み

Ngay trang chủ bạn hãy click vào dòng chữ màu đỏ 「e転居のお申し込みはこちらから」.

2. Xác nhận các điều khoản và đồng ý sử dụng dịch vụ

Khi màn hình hiện dòng chữ xác nhận sử dụng dịch vụ「利用確認」hãy check dấu tích vào ô vuông có dòng chữ đồng ý 「同意する」sau đó click vào nút tiếp theo màu đỏ
「次へ進む」

3. Nhập tên và email  người chuyển đi

Nhập thông tin người chuyển đi
① Họ và tên chữ Kanji (Đối với người Việt mình có thể ghi tên katakana)
②Họ và tên Katakana
③Đia chỉ Email
④Để xác nhận bạn hãy nhâp lại địa chỉ email một lần nữa giống ở trên.
Sau đó hãy click vào nút đỏ tiếp theo「次へ進む」

4.Email tiếp nhận. trước khi click vào đường link url

Sau khi nhập địa chỉ email ngay lập tức sẽ có email xác nhận thông báo hoàn thành từ 【「e転居」của bưu điện Nhật Bản.

※Chú ý có một số trường hợp cài đặt điện thọai, email có thể bị vào hộp thư rác

Hãy click vào đường link dưới dòng chữ【「e転居」転居受付URL】

5. Gọi điện thoại để xác nhận mã số.
1.Hãy gọi đến số 0570-066-880
2.Sẽ có âm thanh tổng đài tự động kết nối với bạn. Bạn sẽ phải nhập 6 số xác nhận ở mục (【確認番号】)
3.Sau khi nhâp mã số xác nhận nếu không có sư nhầm lẫn gì hãy bấm sô 1 nếu sai và muốn sửa lại hãy bấm số 2

4Sau khi giọng nói tự động kết thúc bình thường, vui lòng hoàn tất quy trình nhập địa chỉ từ URL di chuyển điện tử bên dưới.

Nhấp vào URL sau khi gọi bằng mã xác nhận điện thoại di động được viết trong email

5. Nhập địa chỉ cũ địa chỉ mới

①Mã sô bưu điện
②tỉnh thành phố
③quận huyện
Thị trấn / Lớn(②~④Từ mục 2 đến mục 4 khi bạn điền mã số bưu điện xong click vào ô tìm kiếm thì sẽ tự động được hiện ra)
⑤phường ・thôn
⑥Địa chỉ chỗ ở
⑦số khu nhà
⑧Tên tòa nhà, tên chung cư
Số tòa nhà
⑩Số phòng

6. Thông tin chuyển chỗ ở, ngày chuyển

Nhập họ và tên người chuyển chỗ ở từng người một.
①Họ
②Tên
③ Tên cũ trước khi kết hôn.
④Về phần này, nếu không có người nào tiếp tục sống ở địa chỉ cũ ngoài người đã nhập, hãy đê nguyên ở phần いません」, nếu có, hãy chọn nút 「います」, và nhập số người ở lại.

Chọn ngày bạn muốn bắt đầu chuyển tiếp thư sau đó nhấp vào nút màu đỏ ghi chữ tiếp theo 「次へ進む」

7. Nhập thông tin người chuyển đi

Nhập thông tin người chuyển đi và mối quan hê với người chuyển đến. Thông thường thì phía bên trái ngoài cùng sẽ hiện chữ 「本人」. Hãy nhập số điện thoại người chuyển đi. Sau đó bấm nút tiếp theo màu đỏ.

8. Chấp nhận hoàn thành

Việc xử lý sẽ mất khoảng 3 đến 5 ngày và việc chuyển thư sang địa chỉ mới sẽ đươc chuyển tư ngày bạn đã cài đăt hẹn  trên.