ゆうちょ銀行ATMの振込限度額?(ベトナム語のみ)

Giới hạn chuyển khoản sử dụng sổ ngân hàng hoặc thẻ rút tiền tại ATM của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản cũng giống như giới hạn hoàn trả hàng ngày (giới hạn rút tiền).

Nếu bạn chưa bao giờ thay đổi giới hạn trước đó, cài đặt mặc định là 500.000 yên.

Nói cách khác, giới hạn chuyển khoản của ATM của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản thường là 500.000 yên.

Nếu bạn đã từng giảm hoặc tăng giới hạn hoàn tiền của mình trong quá khứ, đó là số tiền.

Trong trường hợp của tôi, nếu có khoảng 500.000 yên,để được yên tâm hầu hết việc chuyển tiền đều thực hiện bằng ATM,

Hơn nữa tôi cũng chẳng có nhiều tiền hơn số đó để chuyển.

Liên kết được tài trợ

Giới hạn chuyển khoản tại bưu điện của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản là gì?

Không có giới hạn chuyển tại quầy.

Nếu bạn không thể chuyển tiền được tại ATM, hãy đến Ngân hàng Bưu điện trong giờ hành chính

Tuy nhiên, cần xác minh danh tính của mình, vì vậy hãy mang theo tài liệu nhận dạng cá nhân (thẻ ngoại ki hoặc hộ chiếu) cùng với ảnh của bạn.

Làm cách nào để thay đổi giới hạn chuyển khoản của ATM của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản?Nếu bạn muốn thay đổi giới hạn, bạn có thể thay đổi giới hạn sử dụng tại Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản hoặc quầy bưu điện.

Những vật cần thiết mang theo

Sổ ngân hàng hoặc thẻ ngân hàng

Con dấu

Giấy tờ xác minh danh tính

(Tốt nhất là bạn có một bức ảnh như ảnh trong thẻ ngoại kiều, bằng lái xe hoặc hộ chiếu!
Nếu bạn không có ảnh, thì sẽ cần 2 loại giấy tờ. Vì vậy bạn nên liên hệ trước .)

Trước khi đến nơi làm thủ tục đừng quên mang giấy tờ cần thiết đi cïng nhé.

Tuy nhiên, nếu bạn tăng giới hạn, trường hợp đánh rơi thẻ, bạn có thể bị rút rất nhiều tiền từ các công ty khác.

Trong trường hợp của bản thân,vì sợ bị xảy ra những trường hợp xấu nhất,vì sợ bị lạm dụng, tôi sẽ không tăng giới hạn ngoại trừ mức tối thiểu.

Nếu bạn muốn thay đổi giới hạn
Có nhiều thủ tục để hạ thấp giới hạn hơn là tăng giới hạn.

Ngoài các thủ tục tại quầy, bạn có thể thực hiện các thủ tục tại ATM và Internet (Japan Post Direct).

Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng một khi bạn hạ thấp giới hạn xuống thì khi bạn muốn tăng giới hạn cần phải làm thủ tục.

Tổng kết

Về giới hạn chuyển khoản của ATM của Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản, nếu bạn có sổ tiết kiệm hoặc thẻ rút tiền mặt, cài đặt ban đầu là 500.000 yên.

Trường hợp bạn đã thay đổi cài đặt ban đầu thì sô tiền được đặt theo dữ liệu bạn thay đổi.

Đã có lần bởi vì tôi muốn biết giới hạn chuyển khoản nên khi tôi thực hiện chuyển khoản tôi đã rất lo lắng không biết là số tiền đã được chuyển hay chưa.

Vì vậy để không xảy ra trường hợp tương tự thì trước hết hãy kiểm tra chắc chắn xem số tiền chuyển của mình để không phải lo lắng về nó!