日本語能力検定試験N1の配点につい説明

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT là gì?

Để đánh giá năng lực tiếng Nhật, có một số kì thi như “Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT”, “Kỳ thi du học Nhật Bản EJU”, “Kỳ thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT”.

Kỳ thi này nhằm đánh giá năng lực tiếng Nhật của người nước ngoài, do Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản và Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản tổ chức vào tháng 7 và tháng 12 hàng năm tại một số thành phố lớn của Nhật Bản và nhiều quốc gia, khu vực khác. Đây là kỳ thi được phổ biến rộng rãi và được nhiều người biết đến nhất.

Kỳ thi được phân thành 5 cấp độ từ N5 đến N1, cấp độ nào cũng có các phần đánh giá kiến thức từ vựng, ngữ pháp, năng lực đọc hiểu và nghe hiểu. Đặc biệt cấp độ N1 là trình độ có thể hiểu thông tin ở nhiều văn cảnh như tin tức, báo chí…có thể nghe hiểu hầu hết những nội dung hội thoại tự nhiên.

Hầu hết các bạn luyện đề thi đều tò mò số điểm mà mình đạt được khi luyện đề là khoảng bao nhiêu điểm, hoặc các bạn sau khi tham gia kỳ thi cũng muốn ước chừng tỉ lệ đậu của bản thân là khoảng bao nhiêu % vì vậy hôm nay Comitomo sẽ dành ra bài viết này cho các bạn tham khảo. (Đây chỉ là bản tham khảo chứ không chắc chắn đúng số điểm 100% các bạn nhé. Thường thì số điểm thật sẽ có sự chênh lệch trên dưới 10 điểm gì đấy).

Cách tự tính điểm thi năng lực tiếng Nhật JLPT N1

Phần ngôn ngữ từ vựng và ngữ pháp. 文字.語彙 và 文法

Điểm/Câu Số câu mỗi phần Tổng số điểm
問題① 1 6 6
問題② 1 7 7
問題③ 1 6 6
問題④ 2 6 12
問題⑤ 1 10 10
問題⑥ 1 5 5
問題⑦ 2 5 10

Tổng điểm phần ngôn ngữ từ vựng và ngữ pháp là 56 điểm.

Phần đọc hiểu 読解

Điểm/Câu Số câu mỗi phần Tổng số điểm
問題⑧ 2 4 8
問題⑨ 2 8 16
問題⑩ 3 4 12
問題⑪ 3 2 6
問題⑫ 3 4 12
問題⑬ 3 2 6

Tổng điểm phần đọc hiểu là 60 điểm.

Phần nghe hiểu 聴解

Điểm/Câu  Số câu mỗi phần Tổng số điểm
問題① 2 6 12
問題② 1 6 6
問題③ 2 6 12
問題④ 1 13 13
問題⑤ 3 4 12

Tổng điểm phần nghe hiểu là 55 điểm.

Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N1

Nếu tổng điểm 3 phần trên của bạn từ 100/180 điểm trở lên và các phần từ 19 điển trở lên thì bạn sẽ đỗ.
Nếu có phần nào trong 3 phần trên dưới 19 điển thì bạn bị dính điểm liệt, nên cho dù tổng điểm của bạn trên 100 điểm thì vẫn trượt.

Ví dụ: Phần Từ vựng + ngữ pháp: 40 điểm, Phần đọc hiểu 15 điểm, Phần nghe 50 điểm. Tổng điểm là 105 điểm đi nữa thì bạn vẫn bị đánh trượt vì phần đọc hiểu rơi vào điểm liệt (dưới 19 điểm).

Trước kỳ thi khoảng 1-2 tháng hãy chăm luyện thật nhiều đề để không khỏi bỡ ngỡ nhé. Chúc các bạn may mắn với kỳ thi của mình.