Cách chuyển khoản ở ngân hàng Yucho có thể một số người nước ngoài chưa biết

Chắc hẳn rằng có rất nhiều bạn người nước ngoài lúc mới đến Nhật sẽ không biết cách chuyển khoản tiền học phí hay là tiền nhà khi kí hợp đồng nhà apartment. Hôm nay chúng mình sẽ tóm tắt cách chuyển khoản ở ngân hàng Yucho dành cho các bạn vừa tới Nhật và không biết cách sử…